یک حزب اسلواکی: سوریه به ایفای نقش کامل خود در عرصه بین المللی باز خواهد گشت

پراگ – سانا

آرتور بکماتوف، رئیس حزب سوسیالیست اسلواکی تاکید کرد که نقش سوریه در اتحادیه عرب یک گام مهم برای خروج از وضعیت محاصره غربی است که بر آن تحمیل شده است.

بکماتوف امروز در بیانیه ای به خبرنگار سانا اظهار داشت:

“توافق برای از سرگیری حضور سوریه در نشست های اتحادیه عرب دور اندیشی و بسیار واقع بینانه است و همچنین وی ایقان می کند که سوریه به زودی به عنوان کشوری که از احترام و نقش کامل خود متمتع است به عرصه بین المللی باز خواهد گردید”.

در این باره بکماتوف اعتقداد دارد که این اتفاقات در سطح اتحادیه عرب نشان دهنده تمایل کشورهای عربی به عمل مستقل در عرصه بین المللی است.

يائل محمد