آغاز به کار کارگاه مشترک (مرمت و بازسازی طاق پیزوزی در پالمیرا) سوریه و روسیه در دمشق

دمشق-سانا

امروز کارگاه مشترک (مرمت و بازسازی طاق پیروزی در پالمیرا) سوریه و روسیه با حضور کارشناسان یونسکو در هتل شرایتون دمشق آغاز شد.

این کارگاه با همکاری وزارت فرهنگ، اداره کل آثار باستانی و موزه ها، دبیرخانه توسعه سوریه و موسسه تاریخ فرهنگ مادی آکادمی علوم روسیه برگزار می شود.

در این کارگاه دو روزه درباره بازسازی طاق باستانی پیروزی در پالمیرا که توسط گروه تروریستی “داعش” در سال 2015 تخریب شد، بحث و گفتگو خواهد شد.

کارگاه مشترک سوریه و روسیه شامل تنظیم برنامه ای برای مرمت و  بازسازی طاق باستانی پیروزی بر اساس توافقنامه منعقد شده بین دو کشور در این زمینه خواهد بود.

شرکت کنندگان بین المللی و محلی در این کارگاه دیروز از شهر باستانی پالمیرا بازدید کردند و آسیب های وارده به آثار باستانی آن را بررسی کردند.