تاکید شماری از کارشناسان روسیه بر اهمیت از سرگیری مشارکت سوریه در نشست های اتحادیه کشورهای عرب

مسكو – سانا

شماری از کارشناسان روسیه متخصص در امور عربی و اسلامی بر اهمیت از سرگیری مشارکت سوریه در نشست های اتحادیه کشورهای عرب تاکید نمودند.

 سفیر اندريه باكلانوف معاون رئیس انجمن دیپلوماتیک های روسیه تاکید کرد که از سرگیری مشارکت سوریه در نشست های اتحادیه کشورهای عرب یک عنصر مهم در مقابله با رجعیت در منطقه به شمار می رود.

آنان همچنین بر موضع اصولی و ثابت روسیه نسبت به مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید کردند.