نویسندگان و ادیبان: بازگشت سوریه به اتحادیه عرب باعث تقویت اقدامات مشترک عربی می شود

دمشق-سانا

از سرگیری مشارکت سوریه در اتحادیه عرب و حضور این کشور در نشست سران عرب در جده، واکنش های مثبتی را در میان نویسندگان، ادیبان و روشنفکرانی که دیدگاه مشترکی از واقعیت جهان عرب و آینده آن دارند، به همراه داشت.

نویسندگان و ادیبان عرب تاکید کردند: سوریه به ثابت های خود پایبند بوده و هست و ایمان خود را به همبستگی عرب ها از دست نمی دهد. تقویت همکاری و اقدام مشترک عربی شعار مرحله بعدی است.

دکتر محمد الحورانی، رئیس اتحادیه نویسندگان عرب، تاکید کرد که مشارکت سوریه در نشست جده توجه افکار عمومی عربی و بین المللی را به خود جلب کرده است.

وی ادامه داد: سوریه به نمایندگی از تمام ملت عرب از ثوابت، هویت و فرهنگ مردم عرب دفاع کرده است، این ثابت ها همان چیزی است که در بسیاری از جنگ هایی که کشورهای عربی و بویژه سوریه در معرض آن قرار گرفته اند هدف قرار گرفته است.

عبدالرضا الحمید، نویسنده عراقی، سردبیر روزنامه عربی، گفت: سوریه در نبرد خود با تروریسم پیروز شد و همه ​​تلاش ها برای تغییر ثوابت و تصمیمات ملی این کشوربا شکست مواجه شد و اتحادیه عرب برنده بازگشت سوریه به آن شد، زیرا این کشور راز و قلب تپنده عربیت است.

به نوبه خود، شاعر دکتر عیسی درویش گفت: سوریه، علیرغم تمام اتفاقات و جنگ تروریستی که در معرض آن قرار گرفت، به مردم عرب دوستدار و وفادار بود و هنوز هم هست. همه آزادگان عرب نیز منتظر پیروزی سوریه بودند و شاهد حضور فعال این کشور در اجلاس سران جده بودند.

از سوی دیگر، دکتر فایز عزالدین اظهار داشت: از سرگیری مشارکت سوریه در اتحادیه عرب تحول مهمی در نظام عربی است و به تقویت قدرت عرب ها و امنیت و ثبات منطقه کمک خواهد کرد که غرب در تلاش است آن را تضعیف کند.

نویسنده سامی طه، مدیر فرهنگ حماه نیز در این باره گفت: اجلاس جده، اجلاس اتحاد مجدد به معنای کامل کلمه است و بازگشت سوریه با این حضور افتخارآمیز پس از آنچه از جنگ و تروریسم متحمل شد و استقبال همه عرب ها از این بازگشت، پیروزی همبستگی عرب ها است که سوریه یکی از ارکان اصلی آن می باشد.

دکتر شاعر جهاد بکفلونی، عضو دفتر اجرایی اتحادیه نویسندگان عرب در این راستا اظهار داشت: سوریه در تاریک ترین شرایط هرگز ایمان خود را به همبستگی عربی از دست نداده است و همچنان به عربیت پایبند است و بازگشت این کشور به اتحادیه عرب باعث تقویت همه عرب ها می شود.