دیدار وزیر بهداشت با تعدادی از همتایان خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو

ژنو – سانا

محورهای نشست های دوجانبه که امروز هیات سوری به ریاست دکتر حسن الغبش وزیر بهداشت در ژنو برگزار کرد، بر روی راه هایی توسعه کار مشترک در زمینه بهداشت به شیوه ای مثبت برای رسیدن به پوشش بهداشت جهانی متمرکز بود، که در حاشیه جلسه 76 مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی انجام شد.

وزیر بهداشت به همتایان خود، دکتر مي الكيلة وزیر بهداشت فلسطین، ودکتر فراس الأبيض وزیر بهداشت عمومی لبنان، وألكساندرو رافيلا وزیر بهداشت رومانی، از موضع بشردوستانه آنها در طول زلزله و کمک های ارائه شده چه تمام زمینه ها به ویژه بهداشت و امداد تشکر کرد.

دکتر الغباش همچنین با همتایان خود شرایط فعلی سلامت در جهان و راه های همکاری دوجانبه بین سوریه،فلسطین، لبنان و رومانی به منظور بهبود واقعیت خدمات بهداشتی برای افزایش سلامت شهروندان بحث کرد.

قابل ذکر است که مجمع جهانی بهداشت نهاد تصمیم گیری در این سازمان است و کار آن با حضور هیئتهایی از همه کشورهای عضو آن انجام می شود و دستور کار آن که توسط هیئت اجرایی تهیه شده بر موضوعات خاصی در حوزه سلامت تمرکز دارد.

قابل توجه است که در ماه آوریل 2021 ، مجمع جهانی بهداشت به طور اجماع سوریه را در طول هفتاد و چهارمین جلسه خود به هیئت اجرایی سازمان بهداشت جهانی به عنوان نماینده منطقه مدیترانه شرقی برای یک دوره سه ساله انتخاب کرد.

يائل محمد