استقبال شركت كنندگان در کنفرانس کار عربی از مشارکت سوریه

قاهره – سانا

چهل و نهمین کنفرانس کار عربی امروز در قاهره آغاز به کار کرد و شركت كنندگان در این کنفرانس از مشارکت سوریه و بازگشت نقش آن در اتحادیه کشورهای عرب استقبال کردند.

جمال القادری رئی اتحادیه کارگران سوریه به عنوان رئیس تیم کارگران این کنفرانس انتخاب شد.

حسن محمد شحاته وزیر نیروی انسانی مصر به نمايندگی از رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی و احمد الاسدی وزیر کار عراق و فايز علی المطيری دبیر کل سازمان کار عربی و محمد عبد الله السالم احمدوا رئیس کنفرانس موریتانی در سخنان خود در این کنفرانس از حضور سوریه استقبال و بر اهمیت نقش سوریه در فعالسازی کار عربی مشترک تاکید کردند.