دیدار وزیر بهداشت با همتایان عراقی، اردنی و اماراتی خود در ژنو

ژنو-سانا

در حاشیه نشست پنجاه و نهمین نشست عادی شورای وزیران بهداشت عرب که در ژنو در حال برگزاری است، دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت با دکتر صالح حسناوی وزیر بهداشت عراق  ،دکتر فراس الهواری وزیر بهداشت اردن، و عبدالرحمن بن محمد العویس وزیر بهداشت پیشگیری امارات دیدار و گفتگو کرد.

دکتر الغباش با همتایان خود در مورد شرایط کنونی بخش سلامت در جهان گفتگو کرد و محورهای بسیاری از جمله سازوکارهای تبادل تجربیات، آموزش، چشم انداز سرمایه گذاری و صنایع دارویی علاوه بر تقویت همکاری های دوجانبه بین سوریه و عراق، اردن و امارات برای بهبود خدمات بهداشتی ارائه شده به بیماران  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان به ذکر است ، پنجاه و نهمین نشست عادی شورای وزیران بهداشت عرب روز گذشته همزمان با هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در ژنو سوئیس برگزار شد.