عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

کاهش پانزده هزار لیری هر گرم طلا 21 عیار در بازار داخلی

دمشق – سانا

قیمت هرگرم  طلا 21 عیار امروز در بازار محلی کاهش پانزده هزار لیری هر گرم طلا 21 عیار در بازار داخلی با کاهش پانزده هزار لیری ط همراه شد.

انجمن طلا و جواهر در دمشق امروز قیمت فروش و خرید هر گرم طلای 21 عیار در بازار داخلی را به ترتیب چهارصد و هفتاد هزار لیر و چهارصد و شصت و نه هزار لیر اعلام کرد.

همچنین قیمت فروش هر گرم طلای 18 عیار چهارصد و دو هزار و هشتصد و پنجاه و هفت لیر و قیمت خرید آن  چهارصد و یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت لیر اعلام شد.