عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

درعا..شهادت مستشار دادگاه تجدید نظر به ضرب گلوله افراد ناشناس

درعا-سانا

مستشار دادگاه تجدیدنظر در درعا و قاضی دادگاه منطقه الحراک، به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید.

یک منبع در فرماندهی پلیس استان درعا در بیانیه ای به خبرنگار سانا گفت: افراد مسلح ناشناس به طور مستقیم به  منذر عثمان السلامات  ، مشاور دادگاه تجدیدنظر در درعا و قاضی دادگاه منطقه الحراک  در مقابل  خانه اش در شهر ازرع در حومه درعا شلیک کردند و در نتیجه او بلافاصله به شهادت رسید.