نیروهای مصر یک گروه تروریستی که توسط “اخوان المسلمین” در ترکیه هدایت می شود، ضبط کردند

قاهره-سانا

نیروهای مسلح مصر اعلام کرد که یک گروه تروریستی خطرناک که توسط اخوان مسلمین تروریستی در ترکیه هدایت می شوند، ضبط ودستگیر شدند، این گروه تروریستی در سوریه توسط گروه های تروریستی تکفیری آموزش دیدند.

نیروهای مصر در بیانیه خود یاد کرد: نیروهای امنیتی توانست یک ضربه محکم به گروه تروریستی اخوان المسلمین  وگروه های طرفداران آن وارد کند، ویک گروه فعال و بسیار خطرناک  که توسط تروریست های اخوان المسلمین در ترکیه هدایت می شود، ودر سوریه توسط گروه های تکفیری آموزش دیدند.

 

حسین حبیب