عرنوس با المسلم راهکارهای حمایت از رویدادهای ورزشی در سوریه بررسی کرد

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران امروز با حسین المسلم، رئیس فدراسیون جهانی شنا و دیدار و با وی راهکارهای حمایت از رویدادهای ورزشی در سوریه بررسی کرد.

رئیس شورای وزیران آمادگی سوریه برای ارائه تسهیلات لازم جهت برگزاری فعالیت های ورزشی و همکاری با فدراسیون جهانی شنا را اعلام کرد.

به نوبه خود المسلم از آمادگی فدراسیون جهانی شنا برای حمایت ازویدادهای ورزشی در سوریه خبر داد.