خاجی در دیدار با پدرسون: ضرورت مبارزه با تروریسم و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه

تهران – سانا

علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی با گیر پدرسون، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، دیدار و گفت وگو کرد.

دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در این دیدار ضمن اشاره بر ضرورت مبارزه با تروریسم و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه از تحولات مثبت رخ داده در روابط کشورهای عربی و سوریه استقبال کرده و آن را به نفع مردم و امنیت منطقه دانست.

در این دیدار، درخصوص آخرین تحولات سوریه بویژه موضوع نشست چهار جانبه وزرای امور خارجه در مسکو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.