وزیر بهداشت با کاردار سفارت هند در دمشق همکاری در زمینه داروسازی بررسی کرد

دمشق – سانا

دکتر حسن غباش وزیر بهداشت امروز با فيجای باندی کاردار سفارت هند در دمشق دیدار و با وی درباره راهکارهای تقویت همکاری و هماهنگی در زمینه بهداشتی بررسی کرد.

دکتر غباش ضمن تاکید بر عمق روابط سوریه و هند در همه زمینه ها تاکید کرد که هند حامی بخش بهداشتی در سوریه به ویژه پس از فاجعه زلزله بوده است.

وزیر بهداشت ضمن اشاره به صنعت پیشرفته داروسازی در هند بیان کرد: سوریه به دنبال افزایش همکاری با هند در زمینه داروسازی است چون هند در این زمینه پیشرفت کرد.

به نوبه خود باندی آمادگی هند را برای افزایش هماهنگی و همکاری با سوریه در زمینه آموزش کادرهای فنی و تبادل تجربیات و اعزام کارشناسان از هند به سوریه اعلام کرد.