ارتش شماری از تروریست ها را از بین می برد وتلاش های نفوذ به درعا بلد را ناکام گذاشت ونیروی هوایی ده ها از تروریست ها در ریف ادلب وحسکه وحماه را کشته وزخمی کرد.

استان ها -سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح شماری از تروریست ها در پارک مخیم و حومۀ ایستگاه گاز “السلطان” واطراف مخزن “الارصاد الجویه” در درعا البلد را به هلاکت رساندند و تلاش های تروریستی برای نفوذ به نقاط نظامی در حومه موسسه وکاخ دادگستری ومحطه وتربیه ناکام گذاشت.

منبع نظامی به سانا گفت که نیروهای هوایی مقرها وخودروهای تروریستی در ابو ضهور وتمانعه وبشلامون وجسر شغور در ریف ادلب را نابود کردند.

همچنین نیروهای هوایی تعدادی از حملات هوایی در شهر حسکه وشدادی در ریف حسکه را انجام داد وشماری از تروریست ها در آن مناطق از بین برد.

و در ریف حماه ده ها از تروریست ها از افراد گروه های تروریستی در لطامنه وعطشان وحویجه کشته وزخمی شدن.

 

هانی طعمه -نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

آزادسازی 7 روستا در حومه ادلب توسط نیروهای ارتش

ادلب-سانا نیروهای ارتش عربی سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه “ادلب” موفق شدند …