ارتش جمهوری عربی سوریه ده نفر از تروریست ها طی عملیات فوق العاده در درعا وحلب وریف لاذقیه شمالی به هلاکت می رساند، وچندین خودرو متعلق به تروریست ها منهدم کرد

استان ها_ سانا

ارتش جمهوری عربی سوریه ده نفر از تروریست ها طی عملیات فوق العاده در درعا وحلب وریف لاذقیه شمالی به هلاکت می رساند، وچندین خودرو متعلق به تروریست ها منهدم کرد.1239

در جزئیات خبر: یگان های از ارتش ونیروهای مسلح در حلب دیشب  تلاش تروریست ها برای وارد کردن خودروی بمب گذاری شده به محله “جمعیه الزهراء” ناکام گذاشتند، ومقرات ومخفیگاه های تروریست ها در مناطق مختلف حلب منهدم کردند.

منبع نظامی به سانا یاد کرد که یگان های از ارتش ضربات متمرکز علیه مخفیگاه اهی تروریست ها در محله الراشدین الاولی واللیرمون والزیدیه وبستان القصر وقاضی عسکر والجدیده انجام دادند،عملیات ارتش  منجر به کشته وزخمی شدن ده ها از تروریست ها شد.

از سوی دیگر منبع نظامی گفت: یگان های دیگری از ارتش  تعداد از تروریست های تکفیری جبهه النصره در روستای المنصوره واطراف البحوث العلمیه، طی عملیات متمرکز خود به هلاکت رساندند.

منهدم کردن انبار مهمات  برای گروه ها ی تروریستی نزدیگ مرز اردن، وبه هلاکت رساندن تعداد از تروریست ها در ریف درعا

منبع نظامی به سانا یاد کرد که یگان از ارتش عملیات شدید علیه مقرات تروریست ها تکفیری وابسته به جبهه النصره در شهرک النعیمه شرق شهر درعا با فاصله 4 کیلومتر ، انجام داد وتعداد از تروریست ها به هلاکت رساند.

همچنین طی عملیات ارتش در ریف القنیطره ، تلفات سنگین در صفوف تروریست ها وارد کرد.

و در ریف دمشق ، یگان های از ارتش وبا پشتیبانی از نیروی هوایی یک خودروی بمب گذاری شده منهدم کردند، وتعداد از عناصر تروریستی به هلاکت رساندند.

منبع افزود: بیش از 50 نفر از تروریست ها در ریف شمالی لاذقیه به هلاکت رسیدند،  ودو خودرو متعلق به جبهه النصره منهدم شدند.

 

 

 

حسین حبیب

شاهد أيضاً

یگان های ارتش ضربات متمرکز علیه مواضع تروریست ها در ریف حلب وادلب انجام دادند وتلفات سنگین میان آنها وارد کردند

حلب-ادلب-سانا یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه عملیات خود علیه مواضع وخطوط امدادی گروه های …