بازیکن تیم وزنه برداری قدرتی سوریه در مسابقات قهرمانی جوانان جهان زیر 17 سال مقام ششم شد

تیرانا-سانا

محمد الکاتب وزنه بردارتیم ملی سوریه در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در رده زیر 17 سال که این روزها در آلبانی در حال برگزاری است، مقام شمشم را به دست آورد.

الکاتب در مجموع 289 کیلوگرم را به ثمر رساند که یک رکورد جدید سوریه برای رده جوانان است.