بازداشت 7 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 7 فلسطینی را در مناطق مختلف در کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری”وفا”اعلام کرد : نیروهای اشغالگر ضمن یورش به شهرک های  یطا در الخلیل،  حوسان دربیت لحم،  اردوگاه عسکر در نابلس  7 فلسطینی را بازداشت کردند.