نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی سوریه، اردن، عراق و لبنان: اولویت دستیابی به یکپارچه سازی کشاورزی و تقویت تجارت داخلی 

دمشق – سانا

نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی سوریه، اردن، عراق و لبنان با شعار دستیابی به یکپارچه سازی اقتصادی کشاورزی در سطح منطقه امروز در هتل داما رز دمشق آغاز به کار کرد.

مهندس محمد حسان قطنا، وزیر کشاورزی در افتتاحیه خاطرنشان کرد که این نشست در پاسخ به چالش‌ها و با توجه به اهمیت بلوک اقتصادی و همکاری‌ها برگزار می‌شود، جایی که یادداشت تفاهمی برای همکاری در زمینه کشاورزی امضا خواهد شد که نقطه شروعی برای آینده بهتر برای کشورهای شرکت کننده است.

قطنا با اشاره به خسارات ناشی از 12 سال جنگ تروریستی در سوریه در همه بخش ها علاوه بر همه گیری کرونا، تغییرات آب و هوایی، محاصره مردم سوریه و تاثیر آن بر عرضه و قیمت مواد غذایی، تامین نیازهای تولید محصولات کشاورزی و تضعیف مسیر توسعه، تاکید کرد که همکاری عربی برای بازگرداندن امنیت غذایی، سرمایه گذاری منابع، توسعه سیستم های کشاورزی، غذایی و تجاری و سازگاری با تغییرات آب و هوای، ضروری شده است.

مهندس خالد حنيفات، وزیر کشاورزی اردن توضیح داد که رابطه بین برادران در سوریه، عراق، لبنان و اردن یک رابطه اجتماعی، فرهنگی، تجاری، سیاسی و کشاورزی است که به خوبی تثبیت شده و فراتر از زمان و مرز است.

وی اشاره کرد: خطراتی که ما را تهدید می کند یکسان است و ناشی از تغییرات آب و هوایی و پیامدهای بحران کرونا و جنگ اوکراین است و همه این بحران ها مستقیماً امنیت غذایی در کشورهای ما و تأمین کشاورزی و مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده است و منجر به افزایش هزینه های عملیات لجستیکی از جمله هزینه های حمل و نقل و حمل و نقل شد.

مهندس عباس جبر علياوى، وزیر کشاورزی عراق تاکید کرد که یکپارچه سازی کشاورزی بین کشورهای ما با چالش های فزاینده تغییرات آب و هوایی و بحران های متوالی که بر عرضه غلات و قیمت مواد غذایی تأثیر گذاشته است، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی تاکید کرد که امنیت غذایی و ارتقای یکپارچگی بین کشورها در شرایط فعلی برای تامین ذخایر و تامین مواد غذایی مورد توجه و اولویت خواهد بود.

وزیر کشاورزی عراق افزود: عراق از سرمایه گذاری مشترک کشاورزی، تشویق تولید محلی، ایجاد شرکت های بازاریابی کشاورزی، و تمرکز بر محصولات غیر سنتی و همکاری برای خدمت به ادغام کشاورزی حمایت خواهد کرد.

به نوبه خود، دكتر عباس الحاج حسن، وزیر کشاورزی لبنان تاکید کرد: امنیت غذایی ما نسبت به سایر پرونده ها اولویت دارد..و ما اینجا هستیم تا همه ظرفیت ها را برای موفقیت این تلاش مشترک عربی به کار بگیریم.

وی افزود: تقویت مبادلات تجاری، تسهیل جریان محصولات و کالاهای کشاورزی و تلاش برای دستیابی به یکپارچگی در اولویت است.

عبدالحکیم الواعر،دستیار مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و مدیر منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا در یک مداخله آنلاین گفت که این جلسات شروع به تبلور یک استراتژی روشن برای این منطقه در مقابله با چالش های امنیت غذایی کرد.

وی توضیح داد که آنچه سازمان خواربار و کشاورزی به نمایندگی از دفتر منطقه ای خود انجام می دهد، تلاشی برای کمک به این گروه چهارجانبه برای رسیدگی پایدار به موضوع امنیت غذایی و حمایت از تمامی پیشنهادات، تحقیقات و ایده هاست.

دكتر محمد سامر الخليل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی در بیانیه ای به خبرنگاران گفت که این نشست فرصتی برای چهار کشور است برای یافتن همکاری به گونه ای که منافع هر یک از آنها محقق شود.

محمد كشتو، رئیس اتحادیه اتاق های کشاورزی سوریه تاکید کرد این یکپارچه سازی در استراتژی و میان مدت منعکس خواهد شد و کار مهمی برای افزایش تولیدات کشاورزی با توجه به بحران کمبود غذا در جهان است.

شایان به ذکر است که، وزرای تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده، آب و منابع مالی، اعضای مجلس خلق، رئیس سازمان برنامه ریزی بین المللی، روسای فدراسیون ها، اتحادیه ها و سازمان های محلی و عربی در این نشست حضور داشتند.