ایران قصد خود را برای تقویت روابط اقتصادی با چین اعلام می کند

تهران-سانا

دولت ایران قصد خود را برای تقویت روابط با چین به ویژه در زمینه های اقتصادی اعلام کرده است

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: سفر اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به چین از این نظر حائز اهمیت بود که نشان داد ایران برای توسعه روابط با چین اراده قوی و جدی دارد.

وی افزود : تمام تیم اقتصادی دولت همراه رئیس جمهور به پکن رفته بودند و در همه حوزه‌هایی با چین قراردادهایی منعقد شد.

بهادری جهرمی گفت : در همه این حوزه‌ها قراردادهایی منعقد شد که اجرای آن شروع شده است یعنی از همان سفر اجرای قراردادها به تدریج آغاز شده و در حال اجراست. اجرای بعضی از قراردادها آغاز شده است و برخی دیگر نیز با فاصله زمانی آغاز میشود و آثار اقتصادیِ آنها هم طبیعتاً در حوزه تجارت خارجی به ویژه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه های اقتصادی محسوس و ملموس خواهد شد.