وزیر اقتصاد عمان با سفیر میا ترتيبات مربوط به برگزاری جلسات کمیته دولتی مشترک را بررسی کردند

مسقط – سانا 

دکتر سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با دکتر ادریس میا سفیر سوریه در مسقط، مقدمات برگزاری ششمین نشست کمیته دولتی مشترک بین دو کشور و راه ها و چشم اندازهای بهبود همکاری های اقتصادی دوجانبه را بررسی کرد.

وزیر الصقری  بر استحکام روابط سوریه و عمان و اهمیت ارتقای آن در همه زمینه ها به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل ششمین اجلاس کمیته مشترک دولتی بر لزوم تبدیل طرح ها و موافقت نامه ها به برنامه های اقدام اجرایی که در خدمت منافع مشترک دو کشور و ملت برادر تاکید کرد

سفیر میا نیز به نوبه خود از مواضع حمایتی عمان در قبال سوریه و کمک های این کشور به مردم زلزله زده ابراز قدردانی و تشکر کرد.

سفیر سوریه در مسقط نشان کرد که روابط متمایز و تثبیت شده بین دو کشور برادر مبتنی بر یک رابطه قدیمی و میراث و تاریخ شریف است.