مسکو: روابط ما با پکن بر اساس اصل برابری است

مسكو-سانا

کنستانتین کوساچف، معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه تاکید کرد روسیه  و چین در روابط دوجانبه و همکاری در زمینه های مختلف و بسیار برپایه احترام متقابل، برابری و منافع مشترک پیشرفت هایی داشتند.

به نقل از وبگاه راشاتودی، کوساچف در واکنش به اظهارات جان کربی، نماینده کاخ سفید درباره روابط روسیه و چین و توصیف روسیه به عنوان “شریک کوچک چین” افزود: ما از کربی می خواهیم حداقل یک کشور در جهان را نام برد که با ایالات متحده روابط دارد و واشنگتن شریک کوچکتری در نظر نمی گیرد.

کوساچف توضیح داد: ایالات متحده نمی تواند “اصل برابری در روابط بین دولت ها” را درک کند و آن را به عنوان یک تهدید اولیه تلقی می کند.