سرویس اطلاعات خارجی روسیه: واشنگتن به استفاده از گروه های تروریستی تحت کنترل خود در سوریه برای تضعیف مواضع دولت قانونی ادامه می دهد