بررسی راه های افزایش همکاری ها میان وزیر بهداشت و وزیر اوقاف فلسطین 

دمشق-سانا

دكتر حسن الغباش، وزیر بهداشت با حاتم البکری وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین و هیئت همراه راه های تقویت همکاری ها و واقعیت بخش بهداشت سوریه پس از زلزله‌ای که فوریه گذشته سوریه را لرزاند، را مورد بحث و بررسی قرار داد. 

دكتر الغباش در جمع خبرنگاران تصریح کرد که هیئت فلسطینی کمک های مربوط به بخش بهداشت را ارائه کرد و با هماهنگی آن توزیع خواهد شد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد که این بازدید ارزش افزوده بزرگی به شمار می رود و بیانگر عمق روابط دو کشور برادر است.

به نوبه خود، البکری اشاره کرد که این بازدید نشان دهنده عمق روابط دو کشور است، به ویژه اینکه سوریه در تمام جزئیات آرمان فلسطین حضور داشت و پشتیبانی و کمک ها را ارائه کرد و مردم فلسطین را در آغوش گرفت.

وی توضیح داد که تعدادی از موضوعات مورد توجه بخش بهداشت سوریه و روش و مکانیسم هماهنگی و همکاری مستمر در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، سمیر الرفاعی سفیر فلسطین در سوریه، دکتر احمد ضميريه دستیار وزیر بهداشت و تعدادی از مدیران حضور داشتند.