ورود رئیس جمهور بشار اسد و بانوی اول اسماء اسد به امارات متحده عربی

ابوظبی – سانا 

آقای رئیس جمهور بشار اسد  و بانوی اول اسماء اسد در بازدید رسمی وارد امارات  عربی متحده شد و از سوی اعلیحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات عربی متحده در فرودگاه ریاست جمهوری ابوظبی مورد استقبال قرار گرفت.

چندین هواپیمای جنگی هواپیمای رئیس جمهور اسد را هنگام ورود به حریم هوایی امارات برای استقبال از سفر وی همراهی کردند.

سپس رئیس جمهور اسد به”قصر الوطن ” رفت تا با اعلیحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی گفتگو کند.

خانم اسماء الاسد با “مادر امارات” والاحضرت شیخه فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادران و کودکی و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده دیدار خواهد کرد.

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور بشار اسد  با حضور اعلیحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان  برگزار شد.

رئیس جمهور اسد از سوی اعلیحضرت شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی، اعلیحضرت شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر دیوان ریاست جمهوری، اعلیحضرت شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان، و جناب شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه دیوان ریاست جمهوری، جناب علی بن حمد الشامسی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی، جناب دکتر انور بن محمد قرقاش، مشاور دیپلماتیک اعلیحضرت رئیس جمهور دولت، جناب سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی، وزیر انرژی و زیرساخت، جناب عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد،  جناب عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی، وزیر دادگستری و جناب خلیفه شاهین المرر، وزیر کشور مورد استقبال قرار گرفت.

هیئت همراه رئیس جمهور اسد شامل منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری ،دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی ، دکتر بطرس الحلاق، وزیر اطلاع رسانی ، دکتر ایمن سوسان معاون وزیر خارجه  و دکتر غسان عباس کاردار سفارت سوریه در امارات است.