بازداشت 3 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 3  فلسطینی درمناطق مختلف در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری”وفا” اعلام کرد : نیروهای اشغالگر ضمن یورش به شهرک قدیمی در قدس 2 فلسطینی را بازداشت کردند.

وفا افزود:نیروهای اشغالگر یک فلسطینی را در یکی از ایست بازرسی های خود در شهرک دیر شرف در نابلس  دستگیر کردند.