پیش بینی هوای ابری و بارانی برای اغلب مناطق کشور

دمشق-سانا

اداره هواشناسی ازکاهش 2 تا 4 درجه ای دمای هوا خبر داد.

اداره هواشناسی ضمن پیش بینی آسمان نیمه ابری تا ابری بارانی برای اغلب نقاط کشور از احتمال بارش باران همراه  با رعد وبرق و در ارتفاعات  کوهستانی به‌صورت بارش برف خبر داد.

در این اطلاعیه نیز به وزش باد  جنوبی شرقی  جنوبی غربی خفیف تا معتدل اشاره شد.

پیش بینی دمای هوا در روزهای..

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

دمشق

17 /7

16 /5

19 / 6

قنيطره

9 /4

8 /5

13 /6

درعا

17 /8

16 /7

19 /7

سويدا

10 /4

9 /4

11 /5

حمص

16 /7

15 /9

17 /9

حماه

17 /9

16 /9

19 /10

حسكه

15 /10

14 /9

18 /10

لاذقيه

17 /13

16 /13

21 /14

طرطوس

18 /13

17 /13

20 /14

حلب

15 /8

14 /8

18 /9

إدلب

13 /7

12 /9

17 /9

دير الزور

19 /10

17 /10

19 /11

رقه

18 /11

15 /10

19 /11