تجمع همبستگی با ملت سوریه در اتاوا

اوتاوا-سانا

در ادامه کمپین رفع محاصره سوریه، انجمن سوری ها در اتاوا روز گذشته در مقابل ساختمان سفارت آمریکا در پایتخت کانادا تجمعی را به منظور ابراز همبستگی  با سوریه برگزار کرد و طی آن خواستار رفع اقدامات قهری و ظالمانه علیه  سوریه شد