برگزاری کنفرانس اتحادیه نویسندگان عرب در کتابخانه الاسد در دمشق

دمشق-سانا

کنفرانس اتحادیه نویسندگان عرب امروز در کتابخانه ملی اسد در دمشق برگزار می شود

این کنفرانس با عنوان (خلاقیت، مسئولیت پذیری و اخلاق) می باشد.

در ادامه دارد…..