درخواست سوری های مقیم سوئد برای لغو اقدامات اجباری اروپایی علیه کشورشان

استکهلم – سانا

سوری های مقیم سوئد خواستند تا اقدامات اقتصادی اجباری اروپایی علیه سوریه برای مقابله با پیامدهای زلزله ششم ماه گذشته لغو شوند.

جامعه سوری در پیام ای خطاب به پارلمان و وزارت امور خارجه سوئد از سوئد به عنوان رئیس کنونی اتحادیه اروپا خواست تا تلاش برای رفع اقدامات اقتصادی اجباری اروپا علیه سوریه تا بتواند با پیامد های زلزله ای که به زیرساخت ها آسیب زیادی وارد کرد، مواجه شود.

آنان همچنین از جامعه سوریه خواست تا رویه های تحمیل شده بر کار بانک ها را لغو کند تا نقل و انتقالات مالی لازم انجام شود تا نیازهای اساسی مردم سوریه تامین شود.