لوهانسک.. استقرار نیروهای روسیه در منطقه صنعتی آرتموفسک

مسكو-سانا

آندره ماروچکو، کارشناس نظامی، سرهنگ بازنشسته نیروهای جمهوری خلق لوهانسک از استقرار نیروهای روسیه در منطقه صنعتی آرتموفسک خبر داد.

خبرگزاری ریانووستی به نقل از ماروچکو نوشت: نیروهای روسیه موفق به آزادسازی نقاط مهمی در منطقه صنعتی در شهر آرتموفسک شدند و اکنون در این منطقه مستقر هستند.