داده های اروپایی: واردات روسیه به اتحادیه اروپا در سال گذشته به رکورد بی سابقه ای رسید

لوکزامبورگ-سانا

داده های منتشر شده توسط کمیسیون اروپا نشان می دهد که واردات روسیه به کشورهای اروپایی در سال گذشته به رکورد بی سابقه ای رسیده است.

به گزارش اسپوتنیک، داده های اروپا نشان می دهد که واردات کالا از روسیه به اتحادیه اروپا در سال گذشته یک چهارم افزایش یافته است و حدود 203.4 میلیارد یورو بوده.