گفتگوی وزارت امور اجتماعی و کار با سازمان بین‌المللی کار درباره وضعیت کارگران سوری در جولان اشغالی 

دمشق – سانا 

وزارت امور اجتماعی و کار در یک نشست ویدئویی با فرانک هاگمن، مدیر اسنادسازی و روابط سازمان بین المللی کار، اوضاع کارگران در اراضی عربی اشغالی از جمله جولان سوری اشغالی را بحث و بررسی کرد.

در جریان این نشست محمد فراس نبهان، معاون وزیر امور اجتماعی و کار تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کارگران در جولان اشغالی سوریه تشریح کرد.

نبهان تاکید کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل به نقض نژادپرستانه خود علیه کارگران و نقض تصمیمات صادره از سوی کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در مورد محکومیت تبعیض و نقض آزادی های اتحادیه های کارگری در سرزمین های عربی اشغالی ادامه می دهد.

وی همچنین اشاره کرد که گزارش بعدی در مورد وضعیت کارگران عربی سوری در سرزمین های اشغالی باید شامل تمامی تخلفات علیه آنها باشد.

معاون وزیر امور اجتماعی و کار تصریح کرد که تمامی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات کارگران در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا در نشست آتی کنفرانس کارگری امسال به عنوان سند رسمی افشا شود.

به نوبه خود هاگمن بر اهمیت تقویت ارتباطات دائمی برای اطلاع از وضعیت کارگران در جولان اشغالی سوریه تاکید و خاطر نشان کرد که این سازمان وضعیت کارگران را برای اطلاع از  وضعیت کارگران عربی سوری بررسی خواهد کرد.