ورود دو هواپیمای اماراتی و هندی حامل کمک های امدادی به فرودگاه بین المللی دمشق

دمشق-سانا

امروز دو هواپیمای اماراتی وهندی  حامل کمک های پزشکی، غذایی و کمک های بشردوستانه برای کمک به زلزله زدگان وارد فرودگاه بین المللی دمشق شدند.

کاردار سفارت هند در دمشق، ساتندر کومار یاداو، به خبرنگار سانا گفت: یک هواپیمای دیگر حامل مواد امدادی پزشکی آماده شده و تا 24 ساعت آینده به مقصد می رسد.

خبرنگار سانا گفت: هواپیمای امدادی که از هند می آید حدود 6 تن تجهیزات پزشکی و دارو حمل می کند.