حزب الله همبستگی خود را با سوریه اعلام کرد

بیروت – سانا

حزب الله همبستگی و همدردی خود را با مردم سوریه در فاجعه بزرگ ناشی از زلزله ویرانگر سحرگاه امروز سوریه اعلام کرد.

حزب‌الله در بیانیه‌ای از همه کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه خواست تا برای ارائه  کمک در همه زمینه‌های ممکن وارد عمل شوند.