لبنان همبستگی کامل خود را با سوریه در پی زلزله ابراز کرد

بیروت – سانا 

وزارت امور خارجه و مهاجران لبنان همدردی و همبستگی عمیق خود با جمهوری عربی برادر سوریه با توجه به فاجعه ناشی از زلزله مهیب که بامداد امروز سوریه را لرزاند و صدها قربانی و تعداد زیادی مجروح بر جای گذاشت و همچنین فروریختن صدها ساختمان مسکونی ابراز کرد.

این وزارت در بیانیه خود عمیق ترین تسلیت خود را به دولت و مردم سوریه و خانواده های زلزله زدگان ابراز و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.

وزارت امور خارجه و مهاجران لبنان همچنین آمادگی لبنان را برای برای ارائه کمک به سوریه برای مقابله با پیامدهای این زلزله اعلام کرد.