یک منبع در استانداری حلب به خبرنگار سانا تصریح کرد: افزایش شمار قربانیان زلزله در این استان به 156 نفر، مجروحان به 507 نفر رسیده است علاوه بر 46 ساختمان فروریخته است

 

یک منبع در استانداری حلب به خبرنگار سانا تصریح کرد: افزایش شمار قربانیان زلزله در این استان به 156 نفر، مجروحان به 507 نفر رسیده است علاوه بر 46 ساختمان فروریخته است