برگزاری مسابقات مقدماتی المپیاد جهانی رباتیک کشور در دمشق

دمشق – سانا 

مسابقات مقدماتی المپیاد جهانی رباتیک کشور  2023 که  تحت حمایت اداره المپیاد علمی سوریه طی نشستی مطبوعاتی در سالن رضا سعید در دانشگاه دمشق امروز برگزار شد ،آغاز شد .

ادامه دارد