دیمیتری پسکوف: اخبار منتشر شده درباره سفر ویلیام برنز رئیس سیا به مسکو و پیشنهاد وی برای واگذاری 20 درصد از اراضی اوکراین به روسیه صحت ندارد

دیمیتری پسکوف: اخبار منتشر شده درباره سفر ویلیام برنز رئیس سیا به مسکو و پیشنهاد وی برای واگذاری 20 درصد از اراضی اوکراین به روسیه صحت ندارد

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: شروع فعالیت های جشنواره یاس “خوش آمدید رمضان”  با حضور  حدود 50 شرکت محلی متنوع در میدان باب توما دمشق 

  خبرنگار سانا: شروع فعالیت های جشنواره یاس “خوش آمدید رمضان”  با حضور  حدود 50 …