وزارت حمل و نقل – اداره کل بنادر: بازگشایی همه بنادر دریایی به استثنای بندر جبله

وزارت حمل و نقل – اداره کل بنادر: بازگشایی همه بنادر دریایی به استثنای بندر جبله

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه و مهاجران کشورمان: سوریه به مردم و ارتش لبنان به خاطر دفاع شجاعانه آنان از سرزمین و حاکمیت ملی لبنان در برابر حملات اسرائیل که دیروز در منطقه کفر شوبا رخ داد درود می فرستد

وزارت امور خارجه و مهاجران کشورمان: سوریه به مردم و ارتش لبنان به خاطر دفاع …