وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه انفجار تروریستی بزدلانه و فاجعه بار که دیروز در یک مسجد در شهر پشاور پاکستان به وقوع پیوست و به منجر جان باختن بیش از 80 نفر و مجروحیت ده ها نمازگزار شد را محکوم می کند

وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه انفجار تروریستی بزدلانه و فاجعه بار که دیروز در یک مسجد در شهر پشاور پاکستان به وقوع پیوست و به منجر جان باختن بیش از 80 نفر و مجروحیت ده ها نمازگزار شد را محکوم می کند