هیئتی از وزارت امور خارجه با یک هیئت عراقی از کمیته دائمی برای بررسی مسائل مرزی دیدار می کند

دمشق- سانا

 هیئتی از وزارت امور خارجه و مهاجران با یک هیئت عراقی از کمیته دائمی برای بررسی مسائل مرزی در ساختمان این وزارتخانه دیدار کرد.

در ادامه دارد…