در برابر رئیس جمهور اسد..تعدادی از سفرای جدید سوریه سوگند قانونی یاد کردند

دمشق-سانا

در برابر رئیس جمهور بشار اسد، امروز تعدادی از سفیران جدید سوریه سوگند قانونی یاد کردند.

سفیران جدید عبارتند از:

دکتر لوی فلوح، سفیر و نماینده دائم جمهوری عربی سوریه در سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد

حیدر علی احمد، سفیر و نماینده دائم در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو 

عبدالمنعم عنان، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری اندونزی

بسام درویش، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری آفریقای جنوبی 

پس از مراسم ادای سوگند، رئیس ‌جمهور با سفرای جدید دیدار و دستورات خود را به استانداران داد و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

شایان به ذکر است که دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران و منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری در مراسم ادای سوگند حضور داشتند.

جهت دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر ، تلگرام و وی‌کی(VK) دنبال نمایید.