نیکلای پاتروشف، دبیرکل شورای امنیت روسیه: تحولات درگیری در اوکراین نشان می دهد که آمریکا و ناتو در آن شرکت کرده اند و قصد دارند آن را طولانی کنند و حتی پس از پایان مرحله داغ این درگیری، جنگ نیابتی علیه روسیه و متحدانش را متوقف نخواهند کرد