کاشت نهال های درخت ژاپنی ساکورا در پارک های دمشق

دمشق – سانا

وزارت کشاورزی و اصلاح زراعی کشورمان با همکاری استانداری دمشق و انجمن دوستی سوریه و ژاپن طرحی برای کاشت اصله های نهال در پارک های میدان امویان در دمشق برگزار کرد.

اصله های درخت ژاپنی ساکورا در این طرح کاشته شدند.

مهندس محمد حسان قطنا وزیر کشاورزی کشورمان ضمن اشاره به معانی درخت ساکورا نزد مردم ژاپن اعلام کرد که در مقابل شماری از اصله های درخت یاس دمشقی در توکیو پایتخت ژاپن کاشت می شود.