وزارت بهداشت فلسطین: یک فلسطینی در شمال شرق رام الله در کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید