دکتر الحکم دندی، معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت: کشورهای غربی اصرار دارند که وقت شورا را به قیمت سایر مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی تلف کنند

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: مقابله پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در آسمان دمشق