وزارت دفاع روسیه: نیروهای ما عملیات تهاجمی موفق را در منطقه آرتیوموفسک (باخموت) نزدیک دونتسک انجام دادند