صنعت ساخت ساز عود و نواختن آن یک عنصر فرهنگی جدید سوریه است که در فهرست میراث انسانی یونسکو درج می شود

دمشق – سانا

سازمان یونسکو امروز صنعت ساخت ساز عود و نواختن آن در فهرست میراث انسانی خود را قرار داد که یک پرونده مشترک سوریه و ایران بود که در هفدهمین نشست کمیته دولتی بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس که در رباط پایتخت مراکش برگزار شد، به تصویب رسید. به این ترتیب، عنصر دیگری از میراث فرهنگی ناملموس به میراث بشری جهانی اضافه می شود که سوریه به قدمت و هنر ساخت آن افتخار می کند.

وزارت فرهنگ اعلام کرد که وزارت فرهنگ سوریه درج شدن صنعت ساخت ساز عود و نواختن آن در فهرست میراث انسانی یونسکو را تبریک می گوید و از همه کسانی که در تدوین و حمایت از این پرونده تشکر می کند.

وزارت فرهنگ همچنین از دبیرخانه توسعه سوریه به پاس تلاش های خود جهت تدوین پرونده صنعت ساخت عود و نواختن آن تشکر می کند.