نایب نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت: سکوت شورای امنیت نسبت به ادامه اشغال جولان اسرائیل را به تشدید تجاوزات خود به اراضی سوریه تشویق می کند

نایب نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت: سکوت شورای امنیت نسبت به ادامه اشغال جولان اسرائیل را به تشدید تجاوزات خود به اراضی سوریه تشویق می کند

شاهد أيضاً

نشست پارلمانی سوریه و روسیه در مجلس خلق

دمشق-سانا محمد اکرم العجلانی، نایب رئیس مجلس خلق و رئیس و اعضای کمیته دوستی سوریه …