حمله نیروهای اشغالگر به فلسطینیان و املاک آنان در نزدیکی الخلیل

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز به فلسطینیان و املاک آنان در شهرک یطا در جنوب شهر الخلیل در کرانه باختری حمله کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ضمن یورش به منطقه البویب به فلسطینیان حمله کردند.

نیروهای اشغالگر دیروز به فلسطینیان در نزدیکی شهر سلفیت در کرانه باختری حمله کردند.